Napkins

Napkin - Gold Arabesque Polycotton

Napkin - Gold Arabesque Polycotton

AED 5
Napkin - Turquoise Arabesque Polycotton

Napkin - Turquoise Arabesque Polycotton

AED 5
Napkin Aqua Green Linen Weave

Napkin Aqua Green Linen Weave

AED 5
Napkin Aubergine Polycotton

Napkin Aubergine Polycotton

AED 5
Napkin Black Linen Blend

Napkin Black Linen Blend

AED 5
Napkin Black Polycotton

Napkin Black Polycotton

AED 5
Napkin Blush Pink Satin

Napkin Blush Pink Satin

AED 5
Napkin Burgundy Linen Blend

Napkin Burgundy Linen Blend

AED 5
Napkin Coral Cotton

Napkin Coral Cotton

AED 5
Napkin Coral Polycotton

Napkin Coral Polycotton

AED 5
Napkin Cream Linen Blend

Napkin Cream Linen Blend

AED 5
Napkin Fig Linen Weave

Napkin Fig Linen Weave

AED 5
Napkin Forest Green Satin

Napkin Forest Green Satin

AED 5
Napkin Fuchsia Linen Blend

Napkin Fuchsia Linen Blend

AED 5
Napkin Gold Linen Blend

Napkin Gold Linen Blend

AED 5